Presentem el nostre darrer projecte: la nova imatge d'Outback

Després d'uns mesos d'intensa dedicació estem molt contents de presentar la nova web i la nova imatge corporativa d'Outback Services.

Outback és una empresa ubicada a la Cerdanya i amb nou anys d'experiència en l'activitat física dins el medi natural, l'esport i el turisme actiu. L'encàrrec que hem desenvolupat s'ha basat primerament en una anàlisi de comunicació i en un seguiment dels procesos relatius a la percepció i coneixement de la marca dins el seu sector, com els relatius als procesos de comercialització dels seus productes i serveis.

En una segona fase hem establert una estratègia de comunicació i una tria de les principals eines destinades a aplicar aquesta estratègia. D'una banda hem realitzat una revisió íntegra de la gràfica corporativa, derivant en la creació d'un nou logotip, basat en la tipografia Fago.