Nova web per l'Associació de Comunicació Pública

L'Associació de Comunicació Pública ha encarregat a Crea't el disseny i el desenvolupament del seu nou web aportant idees, una nova arquitectura de la informació i un plantejament basat en les oportunitats de comunicació i interrelació de la web 2.0

El nou web que pretén recollir els objectius de l'Associació i permetre explicar de la forma més clara i entenedora possible els seus continguts, la seva oferta comunicativa en termes globals -actualitat, formació, estatuts- i l'espai de socis. A través de tots aquests nous plantejaments es vol reflectir també la renovació de l'antiga ACIAL cap a la nova Comunicació Pública que ja s'expressa amb la renovació gràfica del logotip. Ens hem proposat fer un site amb molta força visual, dinàmic i actiu, aprofitant les eines 2.0. I per aquest motiu pretenem estimular la participació de la comunitat de professionals que envolta aquest projecte. La presència a les xarxes socials ja ha començat al Facebook, però s'anirà ampliant a d'altres llocs de referència.