Nova imatge corporativa per Lab-RSI

El Laboratorio de Redes Sociales de Innovación, impulsat des del Citilab, ha encarregat a CREA'T l'elaboració de la seva nova imatge corporativa.

El Laboratori de Xarxes Socials d’Innovació (Lab-RSI), té l’objectiu de plasmar una proposta destinada a promoure l’aprenentatge, la recerca i la innovació, el desenvolupament de projectes i la consultoria en l’àrea de les Xarxes Socials Virtuals d’Innovació.El Lab-RSI es proposa contribuir a la capacitació de professionals competents en el disseny, desenvolupament, gestió de les xarxes socials virtuals mitjançant un ús avançat dels instruments i les possibilitats de la Xarxa, basat en la intel·ligència contributiva que permet generar i compartir experiències a tots els nivells. Aquests professionals constitueixen, de fet, els nous perfils de la societat del coneixement, l’impacte social i econòmic del qual hauria de constituir una de les bases del canvi necessària per afrontar els nous reptes i desafiaments d’una societat en transformació.