La Societat de la Informació a Cerdanyola del Vallès

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès está treballant, actualment, en l'impuls de la Societat de la Informació al seu municipi, a través del Pla Director que posa de manifest com les TIC estan penetrant i modificant moltes de les dimensions de la ciutat.

1