Cerdanyola Oberta, cooperació i networking

CREA'T ha desenvolupat per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès la plataforma Cerdanyola Oberta, un espai per la promoció de l'ocupació i la cooperació empresarial a partir de recursos i eines 2.0.

El desenvolupament del projecte Cerdanyola Oberta a estat un treballa molt intens que s'ha allargat durant tot l'any 2011. El punt de partida va ser una consultòria per planificar la modernització del Servei de Promoció de l'Ocupació i l'Empresa i per poder-ho portar a terme es va  implementar un CRM, desenvolupat per Spin VIlanova, que interacciona amb tot l'espai públic web, desenvolupat amb Drupal

La web és la part més visible del projecte i incorpora un conjunt de funcions i serveis orientat a facilitar la comunicació dels seus usuaris. Per afavorir la creació d'aquesta nova comunitat digital s'han desenvolupat un seguit de continguts, elaborats específicament, sobre temes locals de caire econòmic, tecnològic i científic.

La web www.cerdanyolaoberta.cat és la part més visible del projecte i a través dels diferents espais que ofereix es pot intuir l'abast del projecte. Els espais coopera i innova són el nucli principal oriental  a impulsar la cooperació empresarial i de tot el teixit científic i universitari de Cerdanyola a través de diverses eines que permeten compartir continguts, crear espais de treball cooperatius i punts de promoció de de les empreses i d'intercanvi d'ofertes de cooperació.

La part de pública del web també té relació directa amb serveis que ofereix Servei de Promoció de l'Ocupació i l'Empresa des del seue spai físic a la masia de can Serraparera. Les seccions empren, forma't i talent tenen estreta vinculació amb la borsa de treball i els serveis d'empresa i d'emprenedoria que dónen des del serveis municipals.