Campus per Suriñá Assessors

CREA'T està desenvolupat el nou campus acadèmic de Suriñá Assessors. Un sistema d'aules virtuals i una completa gestió acadèmica en línia que dóna nous horitzons a l'oferta de formació continua orientada a professionals en actiu.

Aquest nou desenvolupament en l'àmbit de l'educació en línia és una evolució del treball iniciat en el projecte de Cerdanyola Oberta. Suriñá Assessors és una empresa que deesenvolupa una línia de treball en els serveis de formació a empreses i professionals. En aquest sentit la proposta de Campus ha hagut de plantejar-se d'una manera prou versatil per poder acollir des de mòduls de curta o llarga durada de formació continua a altres propostes més adapatables, tant en continguts, horaris i idiomes o propostes de formació sota demanda.

Un dels objectius que s'ha volgut aconseguir és que les accions formatives s’adaptin plenament a la realitat laboral dels qui en són destinataris. Per una banda aixòi s'ha aconseguit per la metodologia emprada per Suriñá Assessors que prioritza l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics explicats pel docent. D'altra banda la plataforma i les intrerfícies que utilitzen els alumnes s'han dissenyat de manera simple i intuitiva per no crear problemes d'aprenentatge i ús innecessaris.

CREA'T segureix desenvolupant els seus projectes principals amb el CMS Drupal i en aquesta ocasió s'ha seguit avançat amb la integració i noves solucions de gestió del mòdul OG.