Campanya "Et donem un cop de mà"

L'Ajuntament del Masnou ha posat en marxa el Servei d'Informació Continua (SIC) amb l'objectiu de mantenir la població informada sobre els serveis i les polítiques que ofereix l'Oficina Local d'Habitatge.

Per donar a conèixer aquest nou servei s'ha iniciat una campanya de promoció sota el lema "Et donem un cop de mà".

La feina que ha desenvolupat CREA'T s'ha basat en la definició d'una línia de comunicació integral d'aquesta campanya, contemplant la identificació dels conceptes i de les idees principals a comunicar, la gestió i seguiment dels processos que s'han derivat de l'activitat de l'oficina, i la realitzacioó d'elements gràfics i tecnològics específics que recolzin i suportin les accions de comunicació. En una primera fase s'han realitzat les següents tasques:

- Definició de la campanya "Et donem un cop de mà"
- Definició i desenvolupament de la nova identitat corporativa de l'OLHM
- Disseny de postals promocionals
- Sistema d'enviament de missatges SMS,
- Disseny i manteniment de Newsletter,
- Realització de continguts per la pàgina web